Stawiany Pińczowskie już tylko Wąskie -pożegnanie przejazdów pasażerskich Kielce - Busko Zdrój 10 X 2004