Ale skład nie do końca - frekwencja dobra, trzeba doczepić wagony.