Stawiany Pińczowskie - prace 24.06.2006 oraz Hajdaszek i Chmielnik

<