Krótkofalowiec jędrzejowski - Kol. Andrzej SP7CFC pracuje na stacji HF7JKD i Jędrzejów Wąsk.