Wyprawa kontestowo - w¹skotorowa SN0PIA 2-3 maja 2007