W dniu dzisiejszym Kol. Maciek zarządził inspekcję na SKW.
Budynek stacyjny.