Pociąg specjalny do Sędziejowic - 26.10.2008 - cz. II