I już dzięki temu rozkładowy powracający "krótkim pociągiem" z Pińczowa...