Dla świętego spokoju przeprowadziliśmy manewry z własnym składem znajdując nieco cienia.