Pociąg specjalny wjeżdża na trójkąt od strony Jędrzejowa.