Dziś urodzaj na kolejce, mimo że skład specjalnego był już sformowany w związku z duża ilością chętnych na rozkładowy należało doczepić do niego jedną "klasę rumuńską". Przekazanie "klucza do Pińczowa" :)