Podczas prób pozyskania dźwigni, wspomagającej poskładanie zwrotnicy wjazdowej, można było docenić ubiegłotygodniowe prace kolegi Darka i dotrzeć do swoistego znaleziska archeologicznego - wiadro późny Gierek!