Kolega Leszek wykonał dziś lwią część zaplanowanych prac.