Licha, deszczowa pogoda przyczyniła się chociaż do poprawy ubarwienia niektórych, wypłowiałych już wagoników,