po czym wjechał na tor 9 stacji Umianowice, nie zatrzymując się w ukresach.