Po przeprowadzonej konsumpcji pociąg udał się dalej w swą drogę.