które następnie zostały skutecznie utlenione w tlącym się jeszcze po odjeździe pociągu ognisku.