Pomimo początkowego zamówienia na parowóz, potem na lokomotywę Lyd1, na szlak do Pińczowa wyruszyła tradycyjnie Lxd2-258