Kolega Bogdan doskonale uwiecznił rzadki ruch w tych rejonach stacji.