Poza funkcją wystawową, schronieniem dla okolicznej młodzieży, wagony spełniają również rolę woalu dla wysypiska utworzonego w miejsce dawnego toru nr 404n (normalnego), pracowicie dziś z rana zasłanianego folią by nie porażało odwiedzających :)