Wymagane przez zamawiających pociąg historyczne oznaczenia zostały wykonane dość prowizorycznie - swoją drogą ciekawe, gdzie podziały się oryginalne tabliczki?