Nic dziwnego, nieczęsto widuje się np. małą drezynkę z silniczkiem od quada z wagonem sypialnym na holu,