Odpoczywające tego dnia składy osobowe i towarowe ustąpiły miejsca drezynom.