Dołączył tu też p. Kazimierz Leśniewski - producent rowerów nietypowych i drezyn