Wypróbowano i te wehikuły: jeden z nich to nieco większa drezyna rowerowa (8 miejsc)