drugi to wieloosobowy rower konferencyjny (od niego też zaczęli¶my).