Program przewidywał także przejazd drezyn 3-kilometrowym odgałęzieniem do Hajdaszka,