zasiadał zaraz w drezynie motorowej i kontynuował zabawę.