Szkoda, że na wiadukcie nie pożegnał ostatniego pociągu pasażerskiego normalnotorowego nasz Px ...