Podobnie jak i hala maszyn - dawna parowozownia i warsztaty naprawcze oraz pomieszczenia spawalni i stolarni.