Zasypywany wykop - pozostałość po przeładunkowym żeberku normalnotorowym 404n.