Złącze węża do nawadniania zbiornika w wagonie bagażowym.