Podobnie przy rampie transporterowej, pozostałe rampy wymagają niewielkiej kosmetyki. Pozostawienie pojedynczych pędów korzystnie wpłynęło na brak odrostów.