Tu przy kontroli z zewnątrz może uda się przejechać bez większych robótek - widok w stronę Motkowic.