Widok w stronę Jasionnej - za mniej więcej 200-300 metrów rozpoczynają się "serpentyny".