Nie pomogła umieszczona nieopodal, rzucająca się w oczy tabliczka.