Na dzień dzisiejszy zaplanowali¶my z koleg± Darkiem przetestować dla kolegi Wojtka (za spraw± którego drezyny znalazły się po wielu bojach na sieci Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej) riksze torowe przed oficjaln± inauguracj±, jak± zaplanowano podobno za tydzień. Rozpoczęli¶my od wnikliwych oględzin z udziałem nestora jędrzejowskich kolejarzy Mariana Krzyżyka i prezesa kolejki Edwarda Choroszyńskiego.