Po bardzo ostrożnym przejechaniu wszystkich przejazdów na terenie miasta wyjechaliśmy na przedmieścia Jędrzejowa, gdzie została zorganizowana pierwsza przerwa, korzystając z łaskawego wiatru w okolicy oczyszczalni ścieków.