Prędkość maksymalną można było próbować uzyskać dopiero za przejazdem na Jakubów, na którym wyhamowaliśmy do 0 z braku widoczności, a i uwzględnić należało przejazd na początku lasu.