Postój na wygodzie przed przejazdem, przez który akurat przeganiane były krowy.