VIDEO GALERIA

ADAMA MALMURA

Adam Malmur dołączył do grona jędrzejowskich kolejarzy w 1975 roku kontynuując wielopokoleniowe tradycje rodzinne związane z wąskotorówką. Aktualnie jest maszynistą Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej prowadzącym zarówno lokomotywy spalinowe jak i parowóz, będący jego ulubionym środkiem lokomocji. Jest bardzo związany ze swoją pracą, mocno się w nią angażując również emocjonalnie i jak wszyscy tutaj kocha swoją kolejkę. Od lat zbiera o niej wszystkie materiały dokumentujące burzliwą przeszłość i dramatyczną walkę o jej utrzymanie. Również sam zajmuje się tworzeniem niepowtarzalnych dokumentów o swoim miejscu pracy, którego specyfikę zna najlepiej. Dzięki tym jakże cennym materiałom przekazanym przez pana Adama udało nam się niezwykle wzbogacić naszą stronę o 29 audycji i reportaży telewizyjnych z lat 1996-2003 ukazujących w absolutnie rewelacyjny sposób ile trudu kosztowało jędrzejowskich kolejarzy utrzymanie kolejki! Już niebawem również filmy zrealizowane przez pana Adama!!!    

Prawdziwa rozkosz zmysłów dla miłośników piękna lokomotyw Lxd2 - w roli głównej Lxd2-258 prowadzona przez Krzysztofa Pacholca - maszynistę i Romana Strączka - pomocnika, pokonuje na pełnej mocy kręte podejście na szczyt Płaskowyżu Jędrzejowskiego przed Jasionną prowadząc 9 wagonów pełnych turystów, kolejne 2 ujęcia z wiaduktu LHS!

9,73 Mb 3:15 (XviD) 320x236

Przegląd programów telewizyjnych dotyczących kolejki z lat 1996-2003 zgromadzonych przez pana Adama:

 "Ciuchcią przez Ponidzie" reportaż Jana Goca z przejazdu kolejką na trasie Pińczów - Umianowice i zabawy w na stacji Umianowicach z okazji 80-lecia pod hasłem "Ocalić od zapomnienia" z senatorem Ryszardem Czarnym, władzami PKP, konserwatorem zabytków Anną Piasecką. Wywiady z senatorem Ryszardem Czarnym, Edwardem Choroszyńskim, Anną Piasecką i dyr. PKP Alicją Głowacką 24,5 Mb 10:54 (XviD) 320x232
TVP Kraków Jan Goc "[...] szkoda byłoby zaorać ostatnie tory na Ponidziu." reportaż z Jędrzejowa i wywiad z prezesem Edwardem Choroszyńskim o powołaniu Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej mającego pozyskiwać sponsorów dla dalszego funkcjonowania Ciuchci i pomóc tym samym PKP w jej utrzymaniu, i robić wszystko by uratować zabytek od likwidacji. 4,95 Mb 1:57 (XviD) 320x232
TVP Kraków Jan Goc. Nakaz natychmiastowego, nieodpłatnego, przekazania parowozu do Środy Wlkp. od dyrekcji KD. Parowóz załadowany na platformę... Reportaż z Jędrzejowa 3,5 Mb 1:30 (XviD) 320x232
TVP Kraków "Wieści spod Łysicy" wydanie 38 "Ciuchcia uratowana" reportaż Jana Goca. Parowóz dalej na platformie "[...] o jego zatrzymanie tu, na stacji w Jędrzejowie trwał bój pomiędzy Warszawą, Kielcami, a Jędrzejowem właśnie" Wywiad z maszynistą Ryszardem Titowem, z-cą naczelnika Józefem Fidelusem, wojewódzkim konserwatorem Anną Piasecką, v-ce starostą jędrzejowskim Krzysztofem Pisarkiem. Zapis dramatycznej konferencji z udziałem władz Jędrzejowa, Świętokrzyskimi parlamentarzystami wszystkich opcji, konserwatorem zabytków i po wielu interwencjach z przedstawicielami warszawskiej dyrekcji, która "zjawiła się w Jędrzejowie po raz pierwszy od 80 lat istnienia kolejki" i została zmuszona do zmiany decyzji o przeniesieniu parowozu. Dyrektor Adam Gerstmann jeszcze raz musiał powtórzyć przed kamerą realizujących ten właśnie reportaż swą decyzję o pozostawieniu parowozu w Jędrzejowie i polecenie zdjęcia go z platformy normalnotorowej słowami: "[...i tak ja jeszcze raz mówię, że tu panu naczelnikowi daję w tej chwili polecenie już, żeby go jednak ściągnął z tej platformy. Niech tutaj będzie i niech służy regionowi i tego... w Środzie sobie jakoś trudno... poradzimy" nagrodzone zresztą gromkimi brawami. Dalej wywiad z prezesem SSZJKD Edwardem Choroszyńskim, i wypowiedź wójta gminy Imielno Zygmuntem Brzezińskim - pierwsze deklaracje pomocy! 13,8 Mb 5:51 (XviD) 320x232
TVP Kraków i Jan Goc program o Jędrzejowskiej Kolejce Dojazdowej, jej problemach, niepewnej przyszłości i poszukiwaniu ratunku. Wywiady z naczelnikiem Edwardem Choroszyńskim, Starostą Jędrzejowskim Tadeuszem Świerczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Waldemarem Bujnym, Franciszkiem Wołodźką reprezentującym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 19 Mb 7:43 (XviD) 320x236
TVP Kraków "Wieści spod Łysicy" wydanie 55 reportaż Jana Goca "Kolej samorządowa?" Wywiad z wojewódzkim konserwatorem zabytków Anną Piasecką,  Franciszkiem Wołodźką reprezentującym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Robertem Wiśniewskim z Dyrekcji Kolei Dojazdowych w Warszawie i Edwardem Choroszyńskim Naczelnikiem Kolei Dojazdowej w Jędrzejowie 20,1 Mb 6:41 (XviD) 320x236
TVP3 Jan Goc w reportażu z Jędrzejowa o planowanym powołaniu spółki i przekazaniu kolejki samorządom na wiosnę roku przyszłego 4,08 Mb 1:53 (XviD) 320x236
Pochód pierwszomajowy na Jędrzejowskiej Kolejce Dojazdowej organizowany przez SLD 6,48 Mb 1:31 (XviD) 320x236
TvŚ "Ostatni przejazd Ciuchci" reportaż Anny Gawędy. Zakaz organizowania wycieczek przez kolejkę wydany przez dyrekcję w Warszawie mimo miesięcznego czasu danego samorządom na podjecie decyzji... 9,26 Mb 4:37 (XviD) 320x236
TvŚ "A ciuchcia jeździ" rozmowa Ewy Pociejowskiej z Edwardem Choroszyńskim o niepewnym przejęciu przez samorządy . 10,1 Mb 2:49 (XviD) 320x236
TvŚ "Co z Ciuchcią Ekspres Ponidzie" rozmowa Barbary Sipy z Edwardem Choroszyńskim o problemach z przystępowaniem poszczególnych jednostek samorządowych do spółki... 4,85 Mb 2:17 (XviD) 320x236
TvŚ Anna Gawęda "85 lat i co dalej" uroczyste obchody 85-lecia kolejki, a raczej wyjazd z problemami z Jędrzejowa, gdyż tylko sejmik województwa świętokrzyskiego przystąpił jak na razie do spółki. Istnienie kolejki pozostaje pod znakiem zapytania, gdyż PKP już podjęło decyzję o likwidacji kolejek... zaś samorządom pozostał tylko miesiąc na decyzję... 8,31 Mb 3:20 (XviD) 320x236
TvŚ Anna Gawęda "Pińczów nie mówi nic, ale..."  rozmowa z Andrzejem Kozerą starostą powiatu pińczowskiego o powodach zwlekania z decyzją o przystąpieniu do spółki samorządowej... 3,53 Mb 1:42 (XviD) 320x236
TVP3 reportaż z Jędrzejowa Jana Goca o ostatecznej zagładzie grożącej kolejce... w tle cięcie wagonów na jędrzejowskiej stacji... 4,78 Mb 2:02 (XviD) 320x236
TVP3 "Kronika Świętokrzyska" reportaż z Jędrzejowa Jana Goca  4,43 Mb 2:00 (XviD) 320x236
TvŚ Patrycja Rzymkiewicz "Reanimacja kolejki" - podpisanie porozumienia z PKP o przekazaniu kolejki gminie Jędrzejów, jednak podpisana umowa nie uratuje ciuchci jeśli do spółki nie przystąpią pozostałe gminy... 5,95 Mb 2:52 (XviD) 320x236
TvŚ Patrycja Rzymkiewicz "Mniej na ciuchcię" - ze 144 tysięcy deklarowanego wkładu w spółkę przez gminę Jędrzejów po przegłosowaniu budżetu zrobiło się 40... z powodu braku uchwały przez PKP i woli przekazywania infrastruktury! 5,84 Mb 2:52 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Pociejowska "Na ratunek ciuchci" przekazanie uchwały PKP, która jednak musi poczekać na zgodę ministra infrastruktury... 10,4 Mb 4:53 (XviD) 320x236
TVP3 "Wieści spod Łysicy" Jan Goc "Uratować Ciuchcię Ponidzie"  28,5 Mb 11:02 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Łataś "Kiedy kolejka pojedzie" Nie doszło do spotkania władz samorządowych w związku przekazaniem majątku kolejki z dyrekcją PKP z powodu "braku czasu" tej drugiej. Sezon się już rozpoczął, a dyrekcja zwleka z dnia na dzień... Jak się okazało wszystko utkwiło na biurku... ministra. 9,08 Mb 4:20 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Łataś "Kiedy ciuchcia pojedzie" Minęły już najbardziej atrakcyjne miesiące, a kolejka nadal nie jeździ. Teczka z dokumentami wg kolei od dwóch miesięcy czeka na ministerialnym biurku... Po liście Edwarda Choroszyńskiego do ministra i premiera okazało się, że jest odwrotnie i to kolej zwleka... 6,82 Mb 2:34 (XviD) 320x236
TvŚ Barbara Sipa "Ciuchcia wyjedzie" według zapewnień ministra infrastruktury. Jednak odwołano już wszystkie wycieczki i przejazdy w wyniku trzymiesięcznej zwłoki spowodowanej brakiem jakichkolwiek wniosków od kolei dojazdowych do ministerstwa. Upomniały się jednak one o należne im za to pieniądze! Według planów ciuchcia wyjedzie jeszcze w lipcu 8,66 Mb 3:39 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Pociejowska "Ciuchcia ruszyła!" Pamiętny pierwszy przejazd promocyjny z dnia 4 sierpnia 2002 po miesiącu ciężkich prac związanych z przygotowaniem toru i... sukces ciuchci! :) Wszystko to za sprawą Stowarzyszenie Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, jako że spółki nadal nie ma! 11,6 Mb 5:00 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Pociejowska "Ciuchcia i spółka" Nareszcie spółka została formalnie powołana do życia! 7,36 Mb 3:18 (XviD) 320x236
TvŚ Anna Gawęda "Kalendarz z ciuchcią w tle" Sesja zdjęciowa do kalendarza na 2003r z zabytkową Jędrzejowską Kolejką Dojazdową w tle! 5,72 Mb 1:48 (XviD) 320x236
TvŚ Wywiad Ewy Pociejowskiej z prezesem Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Edwardem Choroszyńskim 53,7 Mb 23:27 (XviD) 160x112
TvŚ Ewa Pociejowska " Ciuchcią do Wiślicy" Prośba do PKP o przekazanie pozostałych odcinków kolejki w celu ponownego uruchomienia połączeń do Wiślicy i Rakowa Opatowskiego! Oraz wycieczka dla Caritasu. 5,94 Mb 2:43 (XviD) 320x236
TvŚ Jakub Kowalski "Ciuchcią do Europy" Wizyta Aleksandry Jakubowskiej na Jędrzejowskiej kolejce z okazji dnia matki i piknik europejski w Umianowicach. 5,72 Mb 2:13 (XviD) 320x236
TvŚ Ewa Pociejowska - Gawęda "Rozmowy o kolejce" Sprawozdanie ze zebrania udziałowców kolejki i promocji książki Józefa Żaka "Podzwonne dla Jędrzejowskiej wąskotorówki"  5,35 Mb 2:38 (XviD) 320x236