24.12.2004r - 

NAJLEPSZE ŻYCZENIA ZDROWYCH, WESOŁYCH, POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU, ŻYCZY WSZYSTKIM CAŁA RODZINA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KOLEJKI DOJAZDOWEJ !!!

20.12.2004r - Na dziś planowane jest wstawianie wagonu osobowego FAUR, który wypadł z toru podczas przetaczania po mało używanych torach bocznych stacji w wyniku pęknięcie szyny i dokończenie tym samym manewrów przed zimą. 
18.12.2004r -
I słowo stało się... czynem, w tym tygodniu podczas wizyty strażaków w tempie błyskawicy został oczyszczony cały teren wokół hali wagonowni, łącznie z torami dojazdowymi. Umożliwiło to przemieszczenie taboru znajdującego się na stacji do hali w celu przeprowadzenia koniecznych przeglądów i konserwacji, a także zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Z ciekawych wieści na przyszły rok ma zostać zorganizowany specjalny pociąg dla strażaków, mają oni kontynuować prace na terenie stacji. Ponadto w styczniu kolejka zagra w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jadąc tylko po kosztach paliwa  na koncert do Umianowic - wszelkie nadwyżki zostaną przekazane na WOŚP! Kolejnym z planów jest dotarcie do Stawian Pińczowskich na rok po zawieszeniu ruchu pasażerskiego na kolei normalnotorowej i to w konkretnym celu! W toku są rozmowy dotyczące pozyskania na potrzeby kolejki i rozwoju turystyki w rejonie Umianowic dwóch wagonów sypialnych i utworzenie klimatycznego kolejowego hoteliku na wąskich torach!!! Przeładunek ma się odbyć jak za dawnych dobrych lat na stacji Stawiany Pińczowskie na transportery wąskotorowe. I w ten sam sposób mają one dotrzeć do Umianowic! Nie muszę już mówić, że również w związku z tym trzeba będzie na nowo przeprowadzić wycinkę na szlaku Hajdaszek - Umianowice, tym razem na potrzeby skrajni normalnotorowej. Tak, że zapowiada się pracowity rok, miejmy nadzieję że środki i czas dopiszą!!! (Bo póki co z jednym i drugim kiepsko ;)
11.12.2004r -
Z radością pragnę poinformować iż zawiązało się porozumienie między Świętokrzyską Kolejką Dojazdową, a krakowskimi strażakami ze Szkoły Aspirantów, na mocy którego w zamian za udostępnienie taboru kolejki do ćwiczeń zobowiązują się oni do zaprowadzenia ładu i porządku na terenie całej stacji Jędrzejów Wąski!

I znowu dobre wieści!!!

Za wiadomościami na www.naszchroberz.prv.pl

11.12 Wykupione tory

W roku 2005 Urząd Miasta i Gminy Pińczów, planuje zrealizować duży, jak na nasze warunki program turystyczny. Oparty na wykorzystaniu wszystkich walorów turystycznych gminy i najbliższej okolicy. Uzyskano już, na razie słowną zgodę kierownictwa PKP, na przekazanie gminie Pińczów torów kolejki do Chrobrza. 

Wojsko odbuduje most przejazdowy kolejki w Skrzypiowie. Jest już program związany z rozwojem turystyki w rejonie Młodzaw, z czym wiążą się starania o przedłużenie trasy ciuchci do Młodzaw. Przeprowadzono rozmowy na temat szerszej współpracy gminy z jednostkami wojskowymi np. urządzanie obozów przetrwania, szkoleń ratowniczych itp.

/Na podstawie Biuletynu Urzędu Miasta w Pińczowie/ 

A może by tak za jednym zamachem jeszcze te pozostałe 12 km do Wiślicy....


08.12.2004r -
Gościem kolejki był dziś sam Minister Rolnictwa, który wsiadł do pociągu na stacji Hajdaszek po wizycie w jednym z przodujących gospodarstw rolnych w tej miejscowości i podróżował na nowo uruchomionym w tym roku szlakiem do Umianowic, gdzie odbyła się zabawa. W tym celu we wczesnych godzinach rannych z Jędrzejowa wyruszył podsył do Hajdaszka prowadzony parowozem Px48-1724! Jednak nie był to koniec atrakcji na dziś. Po zakończonej zabawie skład popędził do Pińczowa, gdzie filmowała go włoska telewizja tworząca wizytówkę regionu w celu propagowania go na cały świat! Nie muszę dodawać, że kolejka została tu potraktowana jako jedna z największych atrakcji!!! Ale o tym szerzej traktuje materiał ze strony www.pinczow.com

 Dzisiaj na ulicach Pińczowa mogliśmy spotkać ekipę włoskiej telewizji. Powstający dokument ma promować pięć państw Włochy, Grecję, Węgry, Rumunię i Polskę, pokazując ich regionalną odmienność i różnorodność. W Pińczowie sfilmowano przedstawiony przez dzieci z SP nr 2 obrzęd wypasania krów na św. Stanisława, ciuchcię Expres Ponidzie, odremontowaną Synagogę oraz wizytę u pińczowskiego rzeźbiarza pana Józefa Piekoszewskiego. 10 minutowe filmy prezentujące poszczególne regiony będzie można obejrzeć w telewizjach regionalnych wymienionej "piątki". Zobaczą je również pasażerowie europejskich  linii lotniczych.

Słowem od linii lotniczych do ciuchci ;)