27.02.2005r - Pierwszy w tym roku pociąg ŚKD zorganizowany dla wszystkich Miłośników Kolei, o czym niestety nie mogłem informować na bieżąco z powodu awarii serwera FTP, która na dodatek przeciągła się sporo w czasie. Pociąg specjalny zgromadził około 30 osób przygotowania trwały o wiele wcześniej, m.in. odkuwano z lodu przejazdy na trasie do Umianowic, przygotowywano pług i lokomotywę. Nie obyło się jednak bez niespodzianek, które jednak stanowiły atrakcję tej imprezy :) Ale o wszystkim w galerii, do której zapraszam!

23.02.2005r - Dziś w jędrzejowskim Banku Spółdzielczym odbyło się uaktualnienie danych rachunku bankowego Stowarzyszenia, ponadto Bank zadeklarował rezygnację z poboru prowizji za jego prowadzenie!!! 
22.02.2005r -
Dziś w związku z formalnym przekazaniem władzy Stowarzyszenia musiałem zawitać do Jędrzejowa i byłem świadkiem dość ciekawych wydarzeń, na szczęście nie zapomniałem aparatu i mogłem wszystko utrwalić jak należy, szkoda tylko że czas mnie pogonił i nie mogłem zostać do końca. Ale do rzeczy. Na dziś przesunął się planowany na środę transport osobowego wagonu Bxhpi o oznaczeniu 00-450024-116-3 produkcji rumuńskiej oraz pługa jednostronnego w ramach wymiany z kolejką starachowicką. Przesunięcie nastąpiło w wyniku zgody na transport wyłącznie w nocy z uwagi na wielkogabarytowy ładunek. W wyniku zamiany jędrzejowska kolejka miała otrzymać sprawny transporter i platformę. W związku z położeniem chodnika przy ulicy na torze manewrowym stacji Jędrzejów Wąski pojawiły się spore problemy z przestawieniem wagonu za toru wagonowni, w której się znajdował na tor główny, z którego miał zostać załadowany na lawetę. Jednak dzięki sprytowi jędrzejowskich kolejarzy udało się wszystko jak należy, ale o tym więcej w galerii


O szczegółach rozładunku dowiecie się tutaj. W zamian Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa otrzymała wagon transporter i platformę.

Wydarzenia te odnotowała m.in. Kielecka Gazeta Wyborcza w artykule:

Wagon na zimę

Ma 16 metrów długości, został wyprodukowany w Rumunii i dzisiaj wyruszy w nietypową podróż do Starachowic.

Mowa o jednym z wagonów jędrzejowskiej kolejki wąskotorowej, który zostanie przekazany samorządowi powiatu starachowickiego. - Będzie służył do wożenia pasażerów naszej wąskotorówki. Do tej pory mogła ona kursować tylko latem, bo wykorzystywaliśmy przerobione wagony towarowe i brakowało ogrzewania. Ten wagon ma ogrzewanie i po niewielkich pracach remontowych będzie jeździł już od marca - mówi Dariusz Dąbrowski, członek zarządu powiatu.

Najpierw wagon czeka jednak nietypowa podróż z Jędrzejowa. Ponieważ w Starachowicach linia wąskotorowa nie ma bezpośredniego połączenia z koleją normalnotorową, trzeba go przewieźć samochodem. - To bardzo duży ładunek i podróż musi odbywać się nocą - informuje Dąbrowski.

Podróż rozpocznie się dziś wieczorem, a powinna zakończyć się w środę rano. Przekazanie wagonu to efekt wymiany. Jędrzejowska kolejka w zamian dostanie m.in. platformę kolejową.

MARC


19.02.2005r -
Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sympatyków Zabytkowej Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, które miało za swój główny cel wyłonić nowy Zarząd Stowarzyszenia.
Wprowadzenie i mowę wstępną wygłosił prezes ŚKD Edward Choroszyński, przewodniczącym został wybrany kolega Darek. Następnie zarekomendowano pięciu nowych członków Stowarzyszenia, którymi zostali: Roman Garbacik (autor "Historii kolei Kraków - Kocmyrzów" , człowiek legenda pośród MK), koledzy Andrzej i dwóch Piotrów z Kielc m.in. zasłużeni w bojach o udrożnienie odcinka na Hajdaszek, pozyskanie wózka torowego itd.... i ja (dotychczas byłem członkiem honorowym). 

Następnie przeszliśmy do wyborów nowego Zarządu, który miał się składać z czterech osób. Zgłoszono 7 kandydatów, z których w wyniku tajnego głosowania wyłoniono skład nowego Zarządu Stowarzyszenia, który następnie się ukonstytuował w składzie:

Prezes Stowarzyszenia - Antoni Kwaśniewski z Pińczowa
V-ce Prezes - Roman Garbacik z Krakowa
Skarbnik - Maciej Andryszczak z Krakowa
Członek Zarządu - Roman Strączek z Pińczowa

Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Zbigniew Chwaliński
Członkowie: Ryszard Serafin, Konrad Borowiecki

oraz Sądu Koleżeńskiego:

Irena Koper, Jan Lechowicz, Dariusz Gurbiel

Prezes ustępującego zarządu Krzysztof Góral wygłosił sprawozdanie z działania Stowarzyszenia za zeszły rok, które to zostało przyjęte przez Zgromadzenie. Podjęto uchwałę, na mocy której: Nastąpi zmiana statutu i przekształcenie formy prawnej działania Stowarzyszenia, które odtąd ma działać jako Stowarzyszenie pożytku publicznego co wymaga dokonania zapisu w Statucie.

W związku z tym iż rozpoczęło się postępowanie w sprawie przekształcenia w organizację pożytku publicznego, będą mogli Państwo jeszcze w tym roku przekazać 1% ze swojego podatku na rzecz kolejki. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Jako, że miałem zaszczyt objęcia funkcji skarbnika w naszym Stowarzyszeniu o jego wynikach finansowych będę informował na bieżąco za pośrednictwem sieci. Nie chcemy mieć żadnych tajemnic, a wszystkie nasze poczynania i to na co przeznacza się zgromadzone również dzięki Waszej szczodrości środki będą ogólnie dostępne!!!   
15.02.2005r -
W najnowszym numerze Świata Kolei znaleźć możemy obszerny artykuł pod redakcją Marka Malczewskiego o najmłodszym dziecku na jędrzejowskiej stacji!!!

08.02.2005r -
W związku z niesprzyjającą pracom polowym zimową aurą trwa remont wnętrz budynków kolejki, na pierwszy ogień poszło biuro kolejki.
01.02.2005r -
Jutro przeglądowi ma zostać poddany pług odśnieżny dwustronny, który ma być główną atrakcją przejazdu organizowanego dla Miłośników Kolei w bieżącym miesiącu pod warunkiem, że nam dosypie śniegu!!!