30.01.2005r - Podczas wizyty w Jędrzejowie udało mi się sfotografować postępy prac przygotowawczych do sezonu 2005 na naszej koolejce ;)

21.01.2005r - Miło mi jest zakomunikować, że kolejka przystąpiła do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Misją ROT jest wspieranie rozwoju i promocja turystyki województwa świętokrzyskiego. ROT skupia, jako członków - zarówno podmioty publiczne, jak prywatne, a także stowarzyszenia. Współdziała z organami administracji rządowej, władzami samorządowymi, branżą turystyczną, a także wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki. Więcej o ROT znajdziecie na www.swietokrzyskie.pl!!!
19.01.2005r - Robota wre nadal mimo ciągłego braku środków zmontowane zostały już zestawy kołowe do agregatu, całość prac przy wagonie zakończy się pod koniec tygodnia. Teraz demontowane będą wózki wagonu bufetowego, gdyż obręcze również są wybite i nadają się do przetaczania, a następna w kolejności ma być klasa rumuńska. Na przełom maja i czerwca jak poinformował mnie prezes Edward Choroszyński będą obchodzone uroczystości 90-lecia kolejki pod warunkiem, że kolejka do nich doczeka...
14.01.2005r -
Z wieści, które dotarły do mnie dziś z Jędrzejowa wiadomo, że przedsezonowe przygotowania mimo wszystko trwają, robota wre. Zakończono naprawę rewizyjną lokomotywy Lxd2-258, przy okazji której niestety nie zmieniono z braku funduszy oleju w silniku, mimo że ten pracuje w niej już szósty sezon! Trwa naprawa wagonu z agregatem prądotwórczym - przetaczane są m.in. obręcze kół itp. Niedługo dowiemy się czy i za jaką cenę zostały zlicytowane własnoręczne rzeźby prezesa Edwarda Choroszyńskiego, przekazane na rzecz wsparcia tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają również wśród miłośników przygotowania do rozpoczęcia prac przy udrażnianiu drugiej części odcinka Umianowice - Raków Opatowski jaką są Stawiany Pińczowskie. Nie pozostaje zatem nic innego jak zmienić nazwę naszego pospolitego ruszenia ;) 
09.01.2005r -
Niestety mimo najszczerszych chęci nie udało się wkręcić kolejki w tryby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w związku z czym nie odbył się również i przejazd specjalny sponsorowany przez kolejkę :(
07.01.2005r -
Mocna reprezentacja kolejki uczestniczyła w promocji Powiatu Pińczowskiego, która odbyła się w dniu dzisiejszym w Warszawie w hotelu Gromady na Placu Powstańców. Historię, przemysł, rolnictwo, folklor, zabytki oraz rewelacyjną kuchnie prezentowały, gminy Pińczów, Kije, Złota, Michałów i Działoszyce. Organizatorem imprezy byli członkowie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, Wojewoda Świętokrzyski i Starosta Powiatu Pińczowskiego. Po spotkaniu z rządzącymi elitami pozostały póki co dobre wspomnienia i miła atmosfera. Miejmy na dzieję, że przełoży się to na coś więcej jeśli chodzi o dobro kolejki i jej rozwój. Z nieoficjalnych danych za około dwa trzy miesiące ma ruszyć odbudowa szlaku do Młodzaw!!!

fot. Lilka źródło www.pinczow.com
Smutne miny na stoisku kolejki.

03.01.2005r - Nie myślałem, że do tego dojdzie i to jeszcze na samym początku Nowego Roku - roku 90-lecia powstania kolejki jędrzejowskiej, roku wielkich planów i możliwości rozbudowy obsługiwanej sieci, wdrożenia wielu nowych pomysłów i atrakcji o czym było wcześniej. Niestety stało się - kolejka po straconym roku 2004 znajduje się w katastrofalnej sytuacji finansowej o czym wspominałem już wcześniej. Zmuszona została do poszukiwania środków na własną rękę w innym przypadku grozi jej zagłada. Stąd mój apel do wszystkich, znajdujący się również na stronie głównej. Nie bądźmy wobec niego obojętni i przyczyńmy się do dalszej budowy chlubnej historii naszej kolejki!!! Tu z radością chciałbym oznajmić o umieszczeniu w naszej Wielkiej Księdze Dobroczyńców ŚKD nowego wpisu - Pana Zygmunta Gacka właściciela Składu Nawozów i Opału w Jędrzejowie przy ul. Mieszka I 15, który podarował kolejce tonę węgla!!! 

Nowy artykuł autora znanego jako D.Dodar zamieszczony w Świecie Kolei 12/2004:

Nowozbudowany "tunel" na Świętokrzyskiej KD, 2.10.2004 r. Fot. D. Dodar

Świętokrzyska KD, 2004

Sezon 2004 Kolej Świętokrzyska musiała spisać na straty. W związku z budową obwodnicy drogowej Jędrzejowa w październiku 2003 roku zawieszono kursowanie pociągów, no i trzeba było odwołać kursy awizowane na okres zimowy. W tym roku stacja w Jędrzejowie również była odcięta od reszty sieci, więc żeby utrzymać kursowanie pociągów pracownicy kolejki podjęli decyzję o wyprowadzeniu niezbędnego taboru do Pińczowa, po torze tymczasowym ułożonym na kilkanaście dni w miejscu prowadzenia robót. Nastąpiło to w pierwszych dniach maja, translokacja objęła następujący tabor:

Na miejscu tabor stacjonował „pod chmurką", dozorowany w godzinach nocnych. Szczęśliwie żadnych aktów wandalizmu nie odnotowano. Pociągi turystyczne uruchamiano w skróconej relacji Pińczów - Umianowice. Pogorszyło to wyniki finansowe, gdyż wielu potencjalnych klientów straciło dogodny dojazd do Jędrzejowa koleją wąskotorową. Poza tym krótsza relacja oznaczała mniejsze wpływy z biletów. W kilku przypadkach uruchomiono pociągi, które odbierały wycieczki wprost ze szlaku pod Jędrzejowem (przed obwodnicą). Ze względu na brak możliwości „oblotu" na stacji Jasionna i bardzo trudny profilu szlaku na serpentynach, takie pociągi były prowadzone w trakcji podwójnej (Lxd2 na początku i końcu składu). Oczywiście ekonomiczny sens takiego kursu był żaden, ale chodziło tu o utrzymanie kluczowych klientów.

Na domiar złego, na nieczynnym odcinku Jędrzejów - Umianowice zaczęły się kradzieże materiału torowego. Między innymi skradziono szyny z odcinka o długości około 100 m przebiegającego przez tzw. Las Jakubowski. Szczęśliwemu zbiegowi okoliczności należy przypisać, ze nie doszło do poważnego wykolejenia. Kradzież zauważyli grzybiarze, którzy dali znać na policję. Tor był rozebrany za łukiem, w miejscu o ograniczonej widoczności; gdyby skład jechał od Umianowic. prawdopodobnie doszłoby do katastrofy, na dodatek w miejscu, do którego prawie nie sposób dojechać ciężkim sprzętem.

Według oceny pracowników, kradzież (dokonana z użyciem profesjonalnego sprzętu spawalniczego) zajęła złodziejom kilka godzin. Natomiast odbudowa toru wymagała dwóch tygodni pracy i wstawienia nowych (betonowych) podkładów. Na potrzeby odbudowy zdemontowano część nieużywanego żeberka w Pińczowie.

Wracając do obwodnicy Jędrzejowa: nowa droga jest poprowadzona na nasypie, dlatego skrzyżowanie z koleją wymagało obniżenia niwelty torowiska oraz zbudowania wiaduktu drogowego nad torami, ochrzczonego „tunelem". Ma on długość 38 m, a przy budowie zastosowano skrajnię taboru typową dla kolei 750 mm. Prace budowlane miały się zakończyć pod koniec czerwca, termin ten był wielokrotnie przesuwany, a odbiór faktyczny nastąpił dopiero w połowie września. Wtedy tez tabor oddelegowany do Pińczowa wrócił do miejsca stałego stacjonowania. Inwestor, „dzięki" któremu sytuacja kolejki w tym roku jest bardzo zła, uchyla się od wypłacenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

D. Dodar