27.02.2006r - W pińczowskiej Bibliotece Publicznej odbyły się dziś X Jubileuszowe Pińczowskie Spotkania Historyczne. Głównym tematem spotkania było  osiemdziesięciolecie Pińczowskich Kolei Dojazdowych. W związku z tym została uroczyście otwarta wystawa fotografii i dokumentów ze zbiorów Pani Aliny Sosnal oraz materiałów udostępnionych przez osoby zaprzyjaźnione. Pojawiły się również elementy zbiorów jędrzejowskich. Po bardzo ciekawym i pouczającym wystąpieniu pani Aliny wprowadzającym wszystkich obecnych w klimaty lat genezy kolejki i jej losów, połączonym z zaprezentowaniem nadesłanych materiałów przez osoby nie mogące niestety wziąć udziału w spotkaniu, nadszedł czas odczytów. Zaplanowano trzy odczyty. Pierwszy wygłosił Pan Józef Żak, który nakreślił rozwój kolejnictwa wąskotorowego w Europie i Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Jędrzejowskich i Pińczowskich Kolei Dojazdowych. Kolejny odczyt Pana Tomasza Chudzi był poświęcony wyłącznie Pińczowskim Kolejom Dojazdowym, zaś Edward Choroszyński poświęcił swe jakże wzruszające wystąpienie ostatnim 30 latom działalności połączonych pod szyldem PKP kolei Pińczowskich i Jędrzejowskich, oraz ich odrodzeniu jako Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej. Cóż nie będę się tutaj rozpisywał o treści powyższych jakże wartościowych wystąpień - wolę zamieścić je w postaci plików mp3, co nastąpi już niebawem, wtedy będziecie mogli ocenić sami. Podobnie mam nadzieję uda się zaprezentować na łamach naszej strony www, dzięki współpracy z wystawcą, arcyciekawe materiały pochodzące z wystawy, choć sam mogę tu gorąco polecić odwiedzenie Bibliotek Publicznej w Pińczowie i zobaczenie wszystkiego na własne oczy - efekt piorunujący, doskonałe przygotowanie, profesjonalna prezentacja i jakże miła atmosfera :D    
26.02.2006r - W dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 odbyło się w Jędrzejowie Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Powzięto ustalenia co do zmian w Statucie Stowarzyszenia, celem sfinalizowania kwestii uznania Stowarzyszenia za Organizację Pożytku Publicznego - proces ten toczy się od zeszłego roku, jak na razie bezowocnie. Rozszerzono również Zarząd Stowarzyszenia o nowe osoby, którym łatwiej będzie dzięki temu docierać do poszczególnych instytucji w swoim rejonie działania. Przegłosowano również powrót do symbolicznej składki na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 1zł/miesiąc. Dyskusja objęła nowe pomysły na rzecz aktywizacji kolejki i okolic, przez które przebiega. Przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie Prezesa Zarządu Antoniego Kwaśniewskiego oraz zaakceptowano sprawozdanie finansowe. Na koniec jednogłośnie udzielono rekomendacji dla prezesa Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Edwarda Choroszyńskiego będącej swoistym wotum zaufania, które jako oficjalny głos SSZJKD będzie przekazane Zarządowi ŚKD decydującemu o obsadzie tego stanowiska. Padło również pytanie dotyczące wiadomości o planowanym pozyskaniu i rozbiórce nieczynnych szlaków kolejki od Hajdaszka do Rakowa Opatowskiego i od Pińczowa do Wiślicy celem pozyskania środków finansowych na rzecz dalszego funkcjonowania kolejki. Prezes Edward Choroszyński uspokajał iż jest to długi i żmudny proces, który jednak został już rozpoczęty. Jednocześnie zapewnił, iż zamierza pozostawić odcinki do Stawian Pińczowskich i Wiślicy, mające szanse w przyszłości przysłużyć się rozwojowi kolejki, dla potomnych. Natomiast jeśli kolejka w tym roku osiągnie dodatni wynik finansowy, do powyższych posunięć nie będzie musiało dojść, choć byłby to chyba cud, bo nawet w krajach rozwiniętych kolejki są dotowane... ale cóż dajmy z siebie wszystko i bądźmy dobrej myśli!!!
21.02.2006r - Liczyłem na to, że ten Nowy Rok zacznę od dobrych wiadomości. Czekałem, czekałem, a wiadomości robią się coraz to gorsze i gorsze, niestety. Ten rok zapowiada się tak jak każdy poprzedni na kolejce - źle, to już widać taka lokalna tradycja, że nie wiadomo jest co będzie jutro. Ten rok jednak jest dość szczególny, jako że plany co do kolejki zdają się być nieodwracalne w swych skutkach!!! Bo co komu z kolejki kiedy nie ma torów - długość 9 km szlaku pasuje bardziej do kolei parkowych! Idąc więc za ciosem zaczynamy wiadomości w Nowym Roku od... rozbiórki. Zapraszam do galerii