31.12.2007r - Wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia i niezapomnianych wąskotorowych przeżyć w nowym 2008 roku!!!
30.12.2007r -
Dziś na spotkaniu przy herbatce w Jędrzejowie, można było na spokojnie dokonać małych podsumowań i posnuć nieco planów i zadań czekających nas i kolejkę w Nowym Roku. Kończący się rok 2007 rozpoczął się dla nas wszystkich ogromną tragedią, kiedy to niespodziewanie odszedł od nas na wieczną służbę główny mechanik jędrzejowskiej kolei Adam Malmur, pozostawiwszy po sobie pustkę nie do zapełnienia i z tą nieocenioną stratą głownie kojarzyć mi się będzie na zawsze ten rok. Jednak mając ciągle w myśli Adama, dla którego kolejka była drugą rodziną, pasją i niemal całym życiem, gdyż jego służba rzadko kończyła się w oficjalnym wymiarze godzin, przez szacunek dla jego osoby, mając w pamięci jego ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla kolejki trzeba było wziąć się w garść i dalej przeć naprzód. I myślę, że udało się zakończyć ten rok w dużo lepszej kondycji niż poprzedni w każdym razie Adam pewnie byłby zadowolony. Zapraszam zatem do przyjrzenia się w telegraficznym skrócie dokonaniom kolejki w bieżącym, przemijającym już, jak wszystko, roku...
Styczeń - (3) krótkofalowa kolejkowa stacja klubowa HF7JKD nadająca z budynku biurowego na stacji Jędrzejów Wąski uzyskała w Zawodach Zielonogórskich im. Juliusza Schmidta Polskiego Związku Krótkofalowców z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania" wysoką 5 lokatę otrzymując łącznie 6251 punktów. (14) Wielkie Granie z Kolejką podczas XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - inauguracja Orkiestry na kolejce i przejazd pociągu specjalnego z tej okazji.
Luty - (10) zabrakło nam Adama...(19) Spotkanie władz kolejki z Prezydentem Miasta Krakowa celem ustalenia jej udziału w uroczystych obchodach 750 rocznicy lokacji miasta.
Marzec - remonty na szlaku oraz przeglądy taboru kolejki, nowe malowanie otrzymuje lokomotywa Lxd2-332
Kwiecień - (12) wielkie oczyszczanie szlaku z krzaków, (15) pierwszy pociąg rozkładowy, (19) ruszyła wycinka drzew i krzewów na trasie do Młodzaw, (21) strażacy oczyszczają odcinek Umianowice - Pińczów, (27) uruchomienie KKA - podsyłów autobusowych z Kielc i Buska na stację kolejki
Maj - (2-3) wyprawa radiowo - drezynowa, (24) parowóz przechodzi pozytywnie próbę wodną, (29) koncert w Umianowicach
Czerwiec - (12) pomyślna rewizja parowozu, (13) pomysł udziałowców o sprzedaży mienia kolejki
Lipiec - (1) pociąg rozkładowy z Kupałą, (12) trzecie miejsce w plebiscycie na największy skarb świętokrzyski zorganizowanym przez GW, (13) udziałowcy postanawiają wydzierżawić kolejkę prywatnemu inwestorowi i skrócić trasę, (14) odbudowany zostaje przejazd w Hajdaszku, (21) nowy dach nad sceną w Umianowicach, (29) pociągiem rozkładowym podróżowało niemal 240 osób w tym goście z Anglii z fundacji wspierającej kolejki lokalne, (30) ze stacji Jędrzejów Wąski nadaje Radio Kielce z audycją Perły Świętokrzyskie
Siepień - (19) pociągiem rozkładowym podróżowało 300 osób! Zaś w Umianowicach kolejny koncert! (24) przejazd pociągu wylicytowanego na WOŚP
Wrzesień - (10) gotowy nowy przejazd w Motkowicach.(30) Ostatni pociąg rozkładowy w 2007 roku.
Październik - (4) ustawione zostały znaki kierujące na kolejkę oraz informujące o tej atrakcji zarówno w Pińczowie jak i Jędrzejowie, trwa remont dachu hali wagonowni, montowane nowe ogrodzenia, poprawa estetyki na stacji, pielęgnacja drzew itd (11-12) odbudowa mostku za Hajdaszkiem, udrożnienie szlaku do Stawian Pińczowskich (17) pierwszy pociąg w Stawianach w tym tysiącleciu - agregat koszący, przeglądany układ torowy na stacji (20) pociąg specjalny dla MK do Stawian
Listopad - (21) kolejką podróżował dziś... Król Jan III Sobieski, pojawiają się głosy o budowie południowej obwodnicy Pińczowa po torach kolejki, wycinane są już krzaki za stacją Pińczów w stronę Skrzypiowa.
Grudzień - (14) na spotkaniu udziałowców poinformowano iż nie ma zagrożenia dla funkcjonowania kolejki w 2008 roku, uregulowano zaległości, (17) plan uruchomienia spływu kajakowego w oparciu o kolejkę, (20) kolejka zagra w XVI finale WOŚP!

I tak szybciutko można by podsumować to co najważniejsze o czym wiem. Poza tym oczywiście kursowały pociągi, w tym 58 rozkładowych (wliczone "krótkie" Pińczów - Umianowice - Pińczów) i 65 specjalnych, które przewiozły około 16 000 pasażerów (co dało wysunięcie się w rankingu przed Muzeum Przypkowskich). Natomiast naszą stronę odwiedziło niemal 50 000 internautów (prawie o 10 000 więcej niż w zeszłym roku!) - dziękujemy i zapraszamy!!! Osobiście mam nadzieję, że w Nowym Roku zwiększy się jej atrakcyjność, poprawi przejrzystość i liczba aktualizacji :)
24.12.2007r - Z pierwszą gwiazdką na niebie pragnę złożyć wszystkim w imieniu swoim oraz całej Załogi i Miłośników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Najlepsze Życzenia Zdrowych, Spokojnych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech trwają one jak najdłużej by każdy mógł choć na tę chwilę wyhamować i jak najlepiej, najpełniej się nimi nacieszyć w tym coraz szybciej pędzącym, zwariowanym świecie.
20.12.2007r -
Kolejka zagra w roku 2008 w jędrzejowskim XVI finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!!! W związku z tym 13 stycznia na szlak wyruszy pociąg specjalny prowadzony najprawdopodobniej parowozem !!!
19.12.2007r -
Pojawił się wreszcie na stronie www.pinczow.com.pl projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Pasturki w formie sporego pliku .jpg (5Mb) - zapraszam do zapoznania się oryginały. Poniżej zaś przedstawiam najistotniejszy z punktu widzenia kolejki fragment. Nie jest on co prawda bardzo szczegółowy, dlatego trzeba będzie poczekać na plany miejscowe. Jednak i bez szczegółów widać, iż jest zamiar przesunięcia strefy Natura 2000, która obejmuje teraz stację w Pińczowie poza jej obręb. Zaznaczona jest także jako istniejąca droga gminna, której nie ma i to w dodatku poprowadzona torem na Młodzawy!


18.12.2007r -
Na stronie http://gdario.republika.pl/ w zakładce "Klipy filmowe ze Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej" jest umieszczony link "Pociąg dla MK z parowozem - październik 2007 - stacja Jędrzejów (oraz jazda do Stawian)".
17.12.2007r -
Do Prezesa Edwarda Choroszyńskiego zgłosiła się osoba, deklarująca chęć wyłożenia środków na uruchomienie w oparciu o kolejkę spływu kajakowego na odcinku Motkowice - Pińczów. W myśl tego powstałyby dodatkowe dwa przystanki Motkowice - Nida oraz Pińczów - Aeroklub wraz z zejściami nad rzekę, oraz przystosowane będą wagony kryte, bądź platformy do przewozu kajaków. Wpłynie to zapewne pozytywnie na rozwój i zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Imielno, która do tej pory narzekała, że nic z kolejki nie ma oraz promocję aeroklubu pińczowskiego wśród podróżnych. Będzie to również kolejny kroczek w drodze do osiągnięcia Młodzaw i "Ogrodu na Rozstajach", a kto wie co dalej... 
14.12.2007r -
Na piątkowym spotkaniu udziałowców, jakie odbyło się w jędrzejowskiej świetlicy kolejki zabrakło niestety przedstawicieli województwa i samorządu Pińczowa. Spotkanie odbyło się w dobrej, życzliwej atmosferze. Generalnie można podsumować, iż nie ma zagrożenia dla funkcjonowania kolejki w przyszłym roku, za to są szanse na dalszy rozwój. Wyniki finansowe z roku na rok są coraz lepsze, a przecież nie od razu Kraków zbudowano, zwłaszcza po latach dewastacji.
12.12.2007r -
Rozkręcony po porannym błyskawicznym załatwieniu urzędowych formalności w Urzędzie Miasta Krakowa, wyruszyłem złożyć wizytę w Urzędzie Gminy Pińczów by zgodnie z zapowiedzią, jaką znalazłem na stronie www.pinczow.com ("W miniony piątek, burmistrz Pińczowa podpisał ogłoszenie o wyłożeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Paturki.") zapoznać się z owym studium, tym bardziej, że wydaje się ono dla kolejki bardzo istotne i sprawy wymagają... przypilnowania. Po miłym przebrnięciu przez informację, gdzie ku radości mej spostrzegłem nawet plakat kolejki na doczesnym miejscu, zostałem skierowany w stosowne miejsce. Niestety nie było ono już tak otwarte do petenta z zewnątrz, dlatego odczekałem swoje, słowa nawet nikt nie zapytał czy przyszedłem sobie postać ot tak, minęły mnie nawet dwie osoby - widać bardziej wpisane w lokalny krajobraz, bo i podejście było odmienne. W końcu nie wytrzymałem i zapytałem się o owe studium, na co bez ogródek usłyszałem, że tak - 24 grudnia :/ Nie wiem jakie tu procedury obowiązują, więc po powrocie sprawdziłem raz jeszcze ogłoszenie tym razem na www.pinczow.com.pl . I znalazłem ciekawostkę:

11.12.2007 - Nowe studium

ISka | pinczow.com.pl

Od kilku dni w Urzędzie Miejskim w Pińczowie wystawiony został do wglądu mieszkańców projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Paturki.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brzeście, Pasturka, Skrzypiów w dniach od 24 grudnia 2007 r. do 08 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Pińczów, ul. 3 Maja 10, w godzinach od 8oo do 15oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2008 r. w siedzibie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ul.Piłsudskiego 2a , o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pińczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2008 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

    Jak widać powstaje nowa atrakcja turystyczna - zaburzenia kontinuum czasu, a może i przestrzeni?? W każdym razie jest już jedna ofiara :) Jednak na szczęście moja wycieczka nie poszła całkiem na marne. Przejeżdżając przez Proszowice byłem świadkiem ostatnich chwil tamtejszej budki dróżnika, która to znikła dziś z powierzchni ziemii... czas (?!) zaciera powoli ślady po kolejce. Z dobrych wieści odcinek Skrzypiów - Młodzawy jest już niemal w połowie pozbawiony grubszych drzew i krzewów, choć jeszcze sporo tego zostało. Natomiast w Pińczowie wycięte zostały krzaki porastające szlak od ubytku będącego dziełem nie złomiarzy, lecz... władz, po przejazd nad zalew. Nie powiem odsłoniło to piękny trawersik wraz z murem oporowym. Niestety jednak widać, że prace nie zostały bynajmniej przeprowadzone pod kątem udrożnienia szlaku, gdyż pieńki dorastają do pół łydki wystając ponad szynę, zatem w jakim celu?

    Lecz to jeszcze nie koniec dzisiejszej wycieczki, bowiem na koniec skierowałem się do macierzy - Jędrzejowa. A tam nieco lepiej się sprawy malują, szczególnie jeśli chodzi o świetlice pięknie wyremontowaną na piątkowe spotkanie udziałowców, łącznie ze sprzętami towarzyszącymi i szafkami, w których jak pamiętam 4 lata temu już robiłem generalne porządki w księgozbiorze pozostałym po kolejkowej bibliotece na kołach. 

    Nie koniec dobrych wieści. Przedstawiciele kolejki z Prezesem Edwardem Choroszyńskim na czele uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Seminarium nt. Zabytków Kolejowych i Przemysłowych. Podjęto decyzję o założeniu Polskiej Federacji Kolei Lokalnych, Turystycznych i Muzealnych, które wspierać będą Miłośnicy z Wielkiej Brytanii goszczący niedawno na kolejce jędrzejowskiej. Zaszczytna funkcja jednego z założycieli przypadła właśnie Edwardowi Choroszyńskiemu w uznaniu zasług i ogromnego doświadczenia. Ponadto przedstawiciel kolejki zajmie miejsce w Zarządzie Federacji. 

    Jeśli chodzi o temat od jakiegoś czasu elektryzujący nas wszystkich, czyli planowane przez władze Pińczowa wypisanie szlaku kolejki z rejestru zabytków i utworzenie na tym miejscu obwodnicy i ścieżki rowerowej - powiadomiony został oficjalnym pismem Świętokrzyski Konserwator Zabytków, który jak się okazało (!!) nie został o tych planach jak dotąd przez nikogo poinformowany i tym samym pominięty w całej procedurze!!! (Zwrócono się o to bezpośrednio do Ministerstwa) Tak, że czekamy do 24 grudnia, do czasu oficjalnego wystawienia owego studium rozwoju lokalnego by zgłosić protest, szczególnie że kolejka deklaruje chęć przedłużenia połączenia do Młodzaw (żeby było śmieszniej - jeden z celów Strategii Rozwoju Gminy Pińczów - str. 59! Czy choćby opisana w atrakcjach na stronie Urzędu Miasta i Gminy), na które teraz po uporządkowaniu spraw własnościowych deklarowanym przez władze (szlak Pińczów - Wiślica), można wreszcie pozyskać fundusze z Unii!!! Miejmy zatem nadzieję, że w nadchodzącym roku 2008 uda się wreszcie dojechać do "Ogrodu na Rozstajach", choć podejrzewam, że zważywszy na długość procedur może być to trudne, aczkolwiek możliwe.

Mam również nadzieję, że uda mi się w tym tygodniu zlepić w całość małą galeryjkę z dzisiejszego wypadu. 
11.12.2007r -
Przenieśmy się na początek w nieco cieplejsze czasy, choć i tak nie ma co narzekać (przynajmniej jeśli chodzi o pogodę). Zapraszam do dwóch galerii kolegi Adama Ogazy. Pierwsza z nich dokumentuje trzy przejazdy czyli Hajdaszek - przygotowany do odbudowy i Przededworze - czekający na batalię...

Kolejna galeria Adama korzystającego tym razem z transportu intermodalnego w doskonały sposób dokumentuje odcinek Umianowice - Chmielnik wraz nieistniejącą już bocznicą w Gartatowicach. Adam chciał dokładnie wypunktować wszelkie braki na trasie do Chmielnika. Z ogromnym poświęceniem i samozaparciem, mimo przeróżnych uszczerbków na ciele i rowerze dzielnie parł naprzód - doskonale mu się to udało! Wyliczył na dzień 15.07.2007 między Stawianami Pińczowskimi a Chmielnikiem brak 1010 mb szyny toru głównego! Jest to liczba duża, ale jeszcze do zaakceptowania w przypadku wyrażenia chęci uruchomienia połączenia wąskotorowego drezynowego, bądź nawet kolejowego do Chmielnika przez tamtejszą gminę. Oficjalne pismo zostało już wystosowane przez krakowskie koło SSZJKD.