UWAGA: Jak dotąd nie są znane stawki opłat za usługi ŚKD w 2011. Poniższy cennik ma więc charakter wyłącznie orientacyjny.

Cennik biletów obowiązujący w pociągach rozkładowych ŚKD w 2010r na przejazdy "TAM"

Stacja Typ biletu Jędrzejów W. Jasionna Motkowice Umianowice Pińczów
Jędrzejów W. Normalny   7 PLN 9 PLN 12 PLN 15 PLN
Ulgowy 5 PLN 6 PLN 7 PLN 9 PLN
Jasionna Normalny 7 PLN   7 PLN 9 PLN 12 PLN
Ulgowy 5 PLN 5 PLN 6 PLN 7 PLN
Motkowice Normalny 9 PLN  7 PLN    5 PLN 9 PLN
Ulgowy 6 PLN 5 PLN 4 PLN 6 PLN
Umianowice Normalny 12 PLN 9 PLN 5 PLN    8 PLN
Ulgowy 7 PLN 6 PLN 4 PLN  5 PLN
Pińczów Normalny 15 PLN 12 PLN 9 PLN 8 PLN   
Ulgowy 9 PLN 7 PLN 6 PLN 5 PLN 

Cennik biletów obowiązujący w pociągach rozkładowych ŚKD w 2010r na przejazdy "TAM I Z POWROTEM"

RELACJA: Normalny: Ulgowy:
Jędrzejów W. - Pińczów - Jędrzejów W.

25 PLN

15 PLN

Pińczów - Umianowice - Pińczów 12 PLN 7 PLN
Umianowice - Hajdaszek - Stawiany Pińczowskie - Gartatowice - Sędziejowice - Chmielnik - Umianowice

Planowane uruchomienie ruchu drezynowego 

Pińczów - Młodzawy - Ogród na Rozstajach - Pińczów Połączenie niedostępne, uszkodzone torowisko

Bilety ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej)