PKD
PIŃCZOWSKIE KOLEJE DOJAZDOWE

Pierwszą klasą po wąskim torze 600 mm - absolutnie sensacyjne zdjęcia wykonane na Pińczowskiej Kolei Dojazdowej przedstawiające wagon pierwszej i drugiej klasy wykonany przez warsztaty własne lokomotywowni KD Pińczów! Rewelacyjne zdjęcia pochodzą z archiwum pani Aliny Sosnalowej, która to udostępniła je koledze Przemkowi Kołodziejowi, któremu je zawdzięczam.