TEATR DRAMATYCZNY
Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej

ZAPRASZA!!!
Juliusz Słowacki "Mazepa"
Recenzja sztuki dzięki uprzejmości pana Macieja Pinkwarta!