Px48 -1724

VIDEO!!! - Px48-1724 przekracza międzynarodową trasę E77 

Px48-1724 pokonuje mosty